O Kompaniji

Lupo Group

 

LUPO GROUP JE MEĐUNARODNA POSLOVNA GRUPA OSNOVANA 1996. GODINE. ČINE JE FIRME I PREDSTAVNIŠTVA U SRBIJI, CRNOJ GORI, BOSNI I HERCEGOVINI. SISTEM POSLOVANJA KOMPANIJE JE NAJVEĆIM DELOM BAZIRAN NA DIREKTNOJ PRODAJI ROBE. ŠIROK ASORTIMAN PROIZVODA DISTRIBUIRA SE POSREDSTVOM 1000 SARADNIKA I VISOKO KVALIFIKOVANIH PREZENTERA.


Kao društveno orjentisana grupacija, Lupo Group podržava humanitarne akcije i sarađuje sa humanitarnim organizacijama, a sa nekima je i u prijateljsko-partnerskim odnosima.
Razvijanjem novih proizvoda, inovacijama i ispitivanjem potreba korisnika, Lupo Group obezbeđuje sebi jedno od vodećih mesta u ovoj sferi poslovanja. Gradimo, razvijamo i unapređujemo odnose sa klijentima. U prilog tome govori i činjenica da, do sada imamo preko 1 000 000 zadovoljnih kupaca.
U neprestanoj borbi na tržištu, gde svakodnevno mnogi niču i nestaju, Lupo Group postoji već 19 godina. Za to vreme se samo razvijala i rasla, povećavala kvalitet i uspešnost. Pravac daljeg razvoja kompanije je širenje asortimana, konstantno edukovanje kadrova i unapređenje već postojećeg kvaliteta.

Generalni direktor Lupo Group je g. Mirko Vučijak mirko.vucijak@lupogroup.com

Prijava za Newsletter

Sign your email address to be kept informed of all promotions and campaigns organized by Lupo.

Go to top