Garancija

 
 
 
SVI PROIZVODI U PRODAJI  LUPO GRUPACIJE IMAJU GARANCIJU I OBEZBEĐENO SERVISIRANJE I REZERVNE DELOVE, U SRBIJI BOSNI I HERCEGOVINI I CRNOJ GORI. Kod garancije važe garantni uslovi koje propisuje zakon (2 godine) ili koji su navedeni u garantnoj izjavi. Garantni period počinje kada kupac primi robu.

Garancija prestaje da važi u sledećim slučajevima:
  • nepoštovanja uputstva za upotrebu,
  • nepravilne upotrebe i održavanja proizvoda,
  • popravke koju je izvršila neovlašćena osoba,
  • ugradnje neoriginalnih rezervnih delova,
  • nemarnog rukovanja proizvodom koje ima za posledicu mehanička ili estetska oštećenja,
  • oštećenja nastalih zbog mehaničkih udaraca po krivnji kupca ili treće osobe.
 
Garancija ne obuhvata:
  • manja odstupanja u nijansi boje ili promene boje premaza na posuđu, koje ne utiču na funkcionalnost,
  • estetske greške koje ne utiču na funkciju i sigurnost korišćenja proizvoda,
  • greške koje načini strano telo ubačeno u aparat.

 

Prijava za Newsletter

Sign your email address to be kept informed of all promotions and campaigns organized by Lupo.

Go to top